Υπηρεσίες

Το αντικείμενο εργασιών της εταιρείας ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΔΙΑΚΑΤΟΣ είναι:

 • Αναγομώσεις, επιθεωρήσεις παντός τύπου πυροσβεστήρων (φορητών & τροχήλατων)
 • Υδραυλικές δοκιμές, εγκεκριμένο κέντρο επανελέγχου φιαλών υψηλής και χαμηλής πίεσης, μετρήσεις συστημάτων CO2 (FM200 & INERGEN) με ULTRASONIC
 • Εγκαταστάσεις συστημάτων - πυρασφάλειας - αυτόματης πυρόσβεσης - πυρανίχνευσης
 • Εγκατάσταση και κατασκευή αντλητικών συγκροτημάτων και σωληνώσεων
 • Επιθεωρήσεις και επισκευές σωσίβιων σχεδίων (liferafts) και προμήθεια αυτών
 • Επιθεωρήσεις υδροστατικών μηχανισμών και προμήθεια σωστικών εφοδίων
 • Έλεγχος ασφάλειας πλοίων
 • Εμπορία παντός τύπου πυροσβεστήρων (φορητών & τροχήλατων) πυροσβεστικού υλικού, σταθμών εργαλείων, μανικών, ρακόρ, βαννών, αναπνευστικών συσκευών, προσωπίδων, springler, συστοιχιών CO2, συστημάτων αυτόματης κατάσβεσης (FM200 & INERGEN), δίκρουνων, αφρογεννητριών, πυροσβεστικών σκονών και αφρών
 • Αντιπροσώπευση οίκων του εξωτερικού.

Ενδεικτικό Πελατολόγιο

 • Vernicos Yachts
 • Attica Yachts
 • EKKA Yachts
 • Product Shipping
 • Lomar Shipping
 • Pendulum Shipping
 • Gourdomichalis Shipping
 • Danaos Shipping
 • Global Maritime
 • Minerva Maritime
 • Nireus
 • Πολεμικό Ναυτικό
 • Πολεμική Αεροπορεία
 • EF NAV
 • Endeavor Shipping