Σκόνη Κατάσβεσης 10 Τόνοι

Σκόνη Κατάσβεσης 10 Τόνοι

ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΣΚΟΝΗ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΣΕ ΤΙΜΗ ΕΥΚAIΡΕΙΑΣ

Cobra ABC-50

Manufacturer: Fire Technics Ltd, Sofia

Share this product

Ενδεικτικό Πελατολόγιο

 • Vernicos Yachts
 • Attica Yachts
 • EKKA Yachts
 • Product Shipping
 • Lomar Shipping
 • Pendulum Shipping
 • Gourdomichalis Shipping
 • Danaos Shipping
 • Global Maritime
 • Minerva Maritime
 • Nireus
 • Πολεμικό Ναυτικό
 • Πολεμική Αεροπορεία
 • EF NAV
 • Endeavor Shipping